යෝග මැට්

  • කල් පවතින සුව පහසු වෘත්තීය සුවඳ නැති යෝග මැට්

    කල් පවතින සුව පහසු වෘත්තීය සුවඳ නැති යෝග මැට්

    යෝගා මැට් සාමාන්‍ය පැදුරු හෝ කාපට් වලට වඩා වෙනස් විශේෂ ද්‍රව්‍ය වලින් සාදා ඇති නිසා යෝගා සියලු වර්ගවල පුද්ගලයින් සඳහා සුදුසු වේ, ලිස්සා යාම, කොඳු ඇට පෙළ, වළලුකර, උකුල් ඇටය, දණහිසේ සන්ධිය සහ ගැටීමේ භූමිකාවේ අනෙකුත් කොටස් වළක්වා ගත හැකිය.

    අපගේ සමාගම පාරිභෝගිකයින්ට වෘත්තීය සහ සුවපහසු විකුණුම් සේවා, ෆැසියා තුවක්කු අලෙවිය විශිෂ්ට තත්ත්වයේ සහ අලංකාර මිලකට, හොඳ අලෙවියෙන් පසු සේවාවක් සපයයි.